Wet- en regelgeving

 • A A A
 • In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW). Wij zijn er goed in thuis en kunnen u te allen tijde informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen over kosten, wetgeving en uw rechten neem contact op met onze zorgcoordinator.

  Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze zorg kan ook in uw eigen woning gegeven worden. Er is dan altijd iemand nabij en oproepbaar en desgewenst kan er gezorgd worden voor maaltijden, verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het CIZ stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

  Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaalt u een inkomensafhankelijke eigenbijdrage, deze is wettelijk bepaald. Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een een zorgvraag de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. WMO-hulp kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u woont. Het kan dan gaan om huishoudelijke hulp,  begeleiding en/of dagbesteding. De gemeente stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

  Kosten: In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand als eigen bijdrage voor zorg en hulpmiddelen die uit de WMO gefinancierd worden. Deze bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht en is niet meer afhankelijk van uw inkomen.

  Zorgverzekeringswet (ZVW)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Hieronder valt ook Wijkverpleging. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en medicatie toediening. De wijkverpleegkundige van Vitaal Thuiszorg stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

  Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaalt u geen eigen bijdrage, de kosten worden volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar

  Meer informatie

  Zorgatlas: http://www.zorghulpatlas.nl/zorgatlas/wet-en-regelgeving-zorg-en-welzijn/
  Regelhulp: https://www.regelhulp.nl/