Thuiszorg

Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning voor in huis nodig? Er zijn diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Onze deskundige en vaste medewerkers staan dag en nacht voor u klaar wanneer dat nodig is. Verderop vindt u een overzicht van de verschillende type zorg die we kunnen leveren en of daar kosten aan verbonden zijn. Ook zorg die particulier of vanuit PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd wordt, kan door Vitaal thuiszorg worden geleverd.

Vitaal thuiszorg kent géén wachttijden voor alle type zorg die ze aanbiedt. Wij leveren in principe geen onvrijwillige zorg en zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving hieromtrent. Wij streven ernaar de gewenste zorg samen met u en uw naasten af te stemmen.

Verzorging en verpleging

U heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, opstaan, uit bed komen en eten. Of hulp bij de verzorging van een wond na een operatie, infuuszorg of injecteren. Onze wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke persoonlijke verzorging of verpleging u nodig heeft en regelt dit voor u.

Vitaal Thuiszorg werkt met kleine teams die een vaste samenstelling hebben, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Samen met u en uw naasten willen we de zorg optimaal voor u regelen. Hierbij staan we garant voor de kwaliteit van de geboden zorg. Verzorging en verpleging kan variëren van enkele minuten per dag voor bijvoorbeeld het aanreiken van medicatie tot meerdere zorgmomenten per dag.

Specialistische verpleegkundige zorg

Specialistische zorg wordt gegeven aan mensen die een bijzondere aandoening of zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld iemand die thuis chemotherapie krijgt, of pijnbestrijding die ook thuis kan worden verzorgd. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. De verpleegkundigen die deze zorg bieden, zijn daarvoor speciaal geschoold en kunnen complexe verpleegkundige zorg ook thuis bieden. Hierbij houden ze direct contact met de behandelend specialist en huisarts.

Huishoudelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die ondersteunt bij het opruimen of de afwas doen? Vitaal Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit te leveren die aansluit bij de wensen van u.

Onafhankelijke cliëntondersteuners:

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. In dit document vindt u contactgegevens van organisaties waar u terecht kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen bij:

  • Het maken van een keuze voor een zorgaanbod dat bij u past.
  • Het vinden van en bemiddelen naar een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder.
  • Het samen met u opstellen van uw zorgplan voor VPT, MPT en PGB.
  • De evaluatie van het zorgplan en het zorgaanbod, inclusief het bijstellen hiervan.

U kunt via MEE (link: www.mee.nl ) of 0900-9998888 nagaan welke cliënt ondersteuning in uw regio beschikbaar is.

Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)

Binnen de wet Zorg en Dwang is de aanspraak op het vragen van advies aan een onafhankelijk vertrouwens persoon geborgd. Elke regio heeft een eigen vertrouwenspersoon waarmee elke cliënt, mantelzorger en andere betrokkenen ten alle tijden contact kunnen opnemen voor advies en ondersteuning. In het geval van het toepassen van maatregelen die vallen onder de WZD dient de cliënt en zijn betrokkenen altijd gewezen te worden op de mogelijkheid van de CVP. Voor Vitaal Thuiszorg zijn de volgende CVP’s beschikbaar:

Gooi en Vechtstreek: Zorgstem/AKJ: 06-40210807 www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Achterhoek: Adviespunt Zorgbelang: 088 – 555 1000 https://adviespuntzorgbelang.nl/

Vitaal Thuiszorg levert geen zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang en levert alleen zorg die vrijwillig en gewenst is.