Thuiszorg

 • A A A
 • Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning voor in huis nodig? Er zijn diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Onze deskundige en vaste medewerkers staan dag en nacht voor u klaar wanneer dat nodig is. Verderop vindt u een overzicht van de verschillende typen zorg die we kunnen leveren en of daar kosten aan verbonden zijn. Ook zorg die particulier of vanuit PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd wordt, kan door Vitaal thuiszorg worden geleverd.

  Vitaal Thuiszorg levert geen zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang en levert alleen zorg die vrijwillig en gewenst is. Wij streven ernaar de gewenste zorg samen met u en uw naasten af te stemmen.

  Wachttijden

  Wij streven ernaar de gewenste zorg zo spoedig mogelijk op te starten. De wachttijden zijn afhankelijk van de plaats waar u woont en uw type zorgvraag. Voor de meest actuele informatie staan wij u graag telefonisch te woord of kunt u een contactformulier invullen. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur.

  Verzorging en verpleging

  U heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, opstaan, uit bed komen en eten. Of hulp bij de verzorging van een wond na een operatie of injecteren. Onze wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke persoonlijke verzorging of verpleging u nodig heeft en regelt dit voor u. Hierbij wordt samen met u gekeken of wij met de inzet van hulpmiddelen uw zelfredzaamheid kunnen verbeteren, wat uw omgeving voor u kan betekenen en waar wij als wijkteam bij kunnen ondersteunen.

  Vitaal Thuiszorg werkt met kleine teams die een vaste samenstelling hebben, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Samen met u en uw naasten willen we de zorg optimaal voor u regelen. Hierbij staan we garant voor de kwaliteit van de geboden zorg. Verzorging en verpleging kan variëren van enkele minuten per dag voor bijvoorbeeld het aanreiken van medicatie tot meerdere zorgmomenten per dag.

  Huishoudelijke ondersteuning

  Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die ondersteunt bij het opruimen of de afwas doen? Vitaal Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit te leveren die aansluit bij de wensen van u.

  Eigen bijdrage

  Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u van ons ontvangt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hetcak.nl.

  Onafhankelijke cliëntondersteuners:

  Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. In dit document vindt u contactgegevens van organisaties waar u terecht kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

  U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen bij:

  • Het maken van een keuze voor een zorgaanbod dat bij u past.
  • Het vinden van en bemiddelen naar een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder.
  • Het samen met u opstellen van uw zorgplan voor VPT, MPT en PGB.
  • De evaluatie van het zorgplan en het zorgaanbod, inclusief het bijstellen hiervan.

  U kunt via MEE (link: www.mee.nl ) of 0900-9998888 nagaan welke cliënt ondersteuning in uw regio beschikbaar is.

  Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)

  Binnen de wet Zorg en Dwang is de aanspraak op het vragen van advies aan een onafhankelijk vertrouwens persoon geborgd. Elke regio heeft een eigen vertrouwenspersoon waarmee elke cliënt, mantelzorger en andere betrokkenen ten alle tijden contact kunnen opnemen voor advies en ondersteuning. In het geval van het toepassen van maatregelen die vallen onder de WZD dient de cliënt en zijn betrokkenen altijd gewezen te worden op de mogelijkheid van de CVP. Voor Vitaal Thuiszorg zijn de volgende CVP’s beschikbaar:

  Gooi en Vechtstreek: Zorgstem/AKJ: 06-40210807 www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

  Achterhoek: Adviespunt Zorgbelang: 088 – 555 1000 https://adviespuntzorgbelang.nl/