Privacyverklaring

 • A A A
 • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor de hele Europese Unie. Met de komst van de AVG veranderen een aantal zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming, maar veel blijft ook hetzelfde. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij bij Vitaal Thuiszorg met persoonsgegevens omgaan.

  Vitaal Thuiszorg hecht veel waarde aan uw privacy. Voor Vitaal Thuiszorg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Vitaal Thuiszorg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

  Welke gegevens worden er verzameld door Vitaal Thuiszorg?

  Vitaal Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt heeft.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Cliënten

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Type zorg
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • Indicatie (tbv zorgverlening)
  • Gegevens over gezondheid

  Verwijzers

  • Type zorg
  • Naam cliënt
  • Postcode cliënt
  • Plaats cliënt
  • Naam huisarts
  • Telefoonnummer huisarts
  • E-mailadres huisarts

  Van (nieuwe) medewerkers:

  • Curriculum Vitae
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • cv en motivatiebrief (upload via site)
  • Opleiding
  • Gegevens over functioneren en beoordelen

  Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

  Vitaal Thuiszorg verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van zorg en het selecteren van medewerkers. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk. In z’n algemeenheid geldt dat Vitaal Thuiszorg alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

  Vitaal Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om onze zorgverlening uit te kunnen voeren.
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • in verband met wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte en UWV.
  • voor het afhandelen van declaraties en betalingen.

  Bewaartermijnen:

  Persoonsgegevens worden 20 jaar na de laatste wijziging in het zorgdossier bewaard. Dit is het wettelijke bewaartermijn voor zorg gerelateerde (medische) gegevens.

  Geheimhouding

  Vitaal Thuiszorg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

  De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alleen medewerkers die voor hun functioneren toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze raadplegen en indien nodig verwerken.

  Gegevens delen met andere organisaties

  In het geval van samenwerking met externe partijen en, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Vitaal Thuiszorg een verwerkingsovereenkomst. Een verwerkingsovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een partij inschakelt.

  Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Tevens heeft u recht op de gegevensoverdraagbaarheid.

  Bezwaar

  Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitaal Thuiszorg.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@vitaalthuiszorg.nl

  Beveiliging van Persoonsgegevens

  Vitaal Thuiszorg draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens. Vitaal Thuiszorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vitaal Thuiszorg via privacy@vitaalthuiszorg.nl

  Nog vragen of opmerkingen?

  Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming Frans Janssen. Hij is te bereiken via privacy@vitaalthuiszorg.nl

  Ons privacy reglement kunt u hier vinden: privacy reglement Vitaal thuiszorg.