Wachttijden

Vitaal thuiszorg kent geen wachttijden. Indien nodig wordt de zorg binnen 24 uur gestart. Dit geldt voor huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, (wijk-) verpleging, persoonlijke begeleiding of overige zorg (zoals medisch specialistische verpleging).