Onze werkwijze

  • A A A
  • Vitaal thuiszorg werkt met deskundig personeel. Wanneer u bij ons in zorg komt stellen we samen met u de best mogelijke zorg samen. Wij maken met u een afspraak voor een intakegesprek om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Aan de hand van dit gesprek stellen we een beschikking op, dit wordt gedaan aan de hand van antwoorden die u geeft op gerichte vragen die gesteld worden door een wijkverpleegkundige. Vitaal Thuiszorg werkt met een elektronisch cliënten dossier (ECD). U kunt een persoonlijk account aanvragen om toegang tot uw deel van het ECD te krijgen. In samenspraak met u wordt er een zorgplan opgesteld. Deze wordt door u ondertekend en zal regelmatig worden geëvalueerd. Hier worden tevens de algemene voorwaarden in opgenomen. 

    De algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Vitaal Thuiszorg. Uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder staan hierin beschreven.

    Op 1 januari 2022 zijn de algemene voorwaarden geactualiseerd. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).

    U kunt hier onze algemene voorwaarden lezen en downloaden.