Onze werkwijze

Vitaal thuiszorg werkt met deskundig personeel. Wanneer u bij ons in zorg komt stellen we samen met u de best mogelijke zorg samen. Wij maken met u een afspraak voor een intakegesprek om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Aan de hand van dit gesprek stellen we een beschikking op, dit wordt gedaan aan de hand van antwoorden die u geeft op gerichte vragen die gesteld worden door een wijkverpleegkundige. Vitaal Thuiszorg werkt met een elektronisch cliënten dossier (ECD). U kunt een persoonlijk account aanvragen om toegang tot uw deel van het ECD te krijgen. In samenspraak met u wordt er een zorgplan opgesteld. Deze wordt door u ondertekend en zal regelmatig worden geëvalueerd. Hier worden tevens de algemene voorwaarden in opgenomen. 

De algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Vitaal Thuiszorg. Uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder staan hierin beschreven.

Met het oog op de nieuwe privacywet (AVG) van 25 Mei 2018 zijn onze algemene voorwaarden aangepast. U kunt hier onze algemene voorwaarden lezen en downloaden.

Vitaal Thuiszorg