Brief cliëntenraad Vitaal Thuiszorg

Geachte cliënt, beste lotgenoot,

In deze moeilijke en onzekere dagen willen wij U graag een hart onder de riem steken. Wij vormen met 3 personen de cliëntenraad van Vitaal Thuiszorg en adviseren en ondersteunen de directie daar waar nodig in besluiten die genomen moeten worden.

Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen en een aantal keer per jaar vergaderen we met elkaar over de lopende zaken en toekomstplannen. Samen met de directie hebben wij één doel voor ogen, goede en verantwoorde zorg.

Wij zijn trots op de maatregelen die er genomen zijn vanuit Vitaal Thuiszorg als het gaat om het omgaan met het Corona-virus. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen, waardoor alle wijk-zorgverleners preventief met een mondmasker en handschoenen kunnen werken. Ook worden er dagelijkse updates aan álle medewerkers gegeven met daarin adviezen en richtlijnen om veilig en verantwoord te kunnen werken. Ook de huishoudelijk medewerkers kunnen op verzoek een mondkapje krijgen, ook al is dit volgens de richtlijnen niet nodig omdat deze medewerkers 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen.

Dit heeft ertoe geleid dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden binnen de teams en dat de zorg door heeft kunnen gaan als voorheen.

Via deze brief willen we u graag sterkte wensen voor de komende periode waarin u wellicht geen bezoek kunt ontvangen of angstig bent vanwege uw eigen kwetsbare gezondheid of de gezondheid van uw naasten. Wij wensen u kracht en wijsheid toe.

Verder willen we U erop wijzen dat ook U lid kunt worden van de cliëntenraad. Mensen denken dat het veel werk is maar dat valt reuze mee. Via de cliëntenraad blijft U op de hoogte van het reilen en zeilen van Uw thuiszorg.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar clientenraad@vitaalthuiszorg.nl of bellen naar de medewerkers van kantoor. Indien nodig kunnen zij ons in contact met u brengen.
Met vriendelijke groet,

Mw. Anouk Hattink
Dhr. Leendert Kruik
Mw. Ans Baars