Nieuws

Wijkverpleegkundigen kunnen nu zelf hulpmiddelen voorschrijven

  • A A A
  • Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de huisarts. Dit hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN met elkaar afgesproken.

    “Onnodige administratie”

    Cliënten worden zo sneller geholpen en wijkverpleegkundigen en huisartsen hebben minder administratie. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die worden bekostigd door de zorgverzekeraar. Toestemming van de huisarts is niet meer nodig. Mensen die de hulpmiddelen nodig hebben, kunnen zo sneller worden geholpen. Ook is er minder papierwerk nodig.

    Uitzonderingen

    Voor hulpmiddelen bekostigd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz) is deze verandering niet van belang. Meer weten over dit onderwerp? Mail naar info@vitaalthuiszorg.nl.