Nieuws

Wetsvoorstel BIG II en overgangsregeling voorlopig niet ingediend

  • A A A
  • eigen bijdrageHet ministerie van VWS heeft onlangs aangekondigd het wetsvoorstel BIG II en de overgangsregeling voor verpleegkundigen voorlopig niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Vitaal Thuiszorg staat achter dit besluit. Het draagvlak voor de creatie van een nieuw beroep van regieverpleegkundige en de bijbehorende overgangsregeling is in onze ogen onvoldoende.

    Onrust

    Rond het nieuwe wetsvoorstel is veel onrust ontstaan. De Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de introductie van de regieverpleegkundige, die zich als enige met de complexe zorg mag bezighouden. Daarmee wordt het verschil tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel. Hierover is begin juni een overgangsregeling afgesproken, maar die leidde al snel tot een storm van kritiek onder verpleegkundigen. Zij moeten verplicht op herscholing en voelen zich onvoldoende erkend in hun werkervaring.

    Vervolg

    Minister Bruno Bruins van VWS betreurt de ontstane onrust en gaat het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Hij gunt de veldpartijen, zoals de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgen (V&VN), de werkgevers, ministerie, bonden en opleiders, meer tijd om de onrust weg te nemen over de introductie van de functie regieverpleegkundige. Zij zullen de komende weken onderhandelen over aanpassing van de overgangsregeling. De V&VN gaat bijeenkomsten organiseren voor deze gesprekken.