Nieuws

Wat verandert er in uw eigen bijdrage aan het CAK 2020?

 • A A A
 • Vitaal ThuiszorgIn 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand aan eigen bijdrage. Het CAK kijkt bij het bepalen van deze bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

  Duurzame hulpverleningsrelatie

  Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ wordt nog nader toegelicht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Nieuwe gegevensuitwisseling

  Voor de uitvoering van het abonnementstarief in 2020 is een nieuwe manier van gegevensuitwisseling nodig. De nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrage vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK.

  Aanvullende informatie

  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.