Nieuws

Vitaal thuiszorg steunt de Hartstichting.

  • A A A
  • Vitaal thuiszorg heeft zich verbonden met de Hartstichting en wil zo blijk geven dat ze Hart voor de Zaak heeft. Met deze steun kan de Hartstichting verder werken aan oplossingen voor een sterk hart, zie ook www.hartstichting.nl