Nieuws

Teleurstellend vonnis voor huishoudelijke tak TGVS

  • A A A
  • Onze huishoudelijke tak in Het Gooi, TGVS, heeft kennis genomen van het teleurstellende vonnis van de voorzieningenrechter in Lelystad.

    Ten onrechte heeft de rechter geoordeeld dat de gemeenten niet zijn gehouden om cao-lonen 1-op-1 tot uitdrukking te brengen in het tarief. Dat is opvallend, want dat zou betekenen dat thuiszorgorganisaties niet uitkomen, omdat zij wel gebonden zijn aan de cao-lonen maar die niet kan worden doorberekend aan de gemeenten. Ook heeft de rechter ten onrechte geoordeeld dat de gemeenten zich hebben kunnen beroepen op een verouderd rapport dat dateert van voor de AMvB, waarin bovendien niet alle kostprijselementen zijn betrokken.

    Omdat het voor de hele thuiszorgbranche van belang is duidelijkheid te krijgen over de juiste uitleg van de AMvB, beraadt TGVS zich over de vraag of zij hoger beroep zal instellen.