Nieuws

Initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk

Initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk

Achterhoekers zijn harde werkers. Toch heeft een grote groep veel moeite een baan te vinden. Als er niets wordt gedaan, wordt deze groep alleen maar groter. Dit terwijl deze mensen goed inzetbaar zijn op de werkvloer. Het initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk zet zich in voor deze Achterhoekers. Samen wordt er gewerkt aan passende…

Lees meer
Wat verandert er in uw eigen bijdrage aan het CAK 2020?

Wat verandert er in uw eigen bijdrage aan het CAK 2020?

In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand aan eigen bijdrage. Het CAK kijkt bij het bepalen van deze bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Duurzame hulpverleningsrelatie Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een…

Lees meer
Chantal Nijland-Van Lancker 35 jaar in dienst bij TGVS

Chantal Nijland-Van Lancker 35 jaar in dienst bij TGVS

Dit jaar is Chantal Nijland-Van Lancker maar liefst 35 jaar bij TGVS in dienst als huishoudelijk medewerker. Vanwege deze mijlpaal werd ze terecht in het zonnetje gezet. Dat ze het werk al zoveel jaren doet, komt naar eigen zeggen door de band met haar cliënten. Deze kent ze al heel lang en heeft daar een…

Lees meer
Ik weet RAAT: samen sterk voor voldoende menskracht in de zorg

Ik weet RAAT: samen sterk voor voldoende menskracht in de zorg

IkweetRAAT.nl geeft medewerkers de kans om het verschil te maken en samen de tekorten in zorg en welzijn in Gelderland aan te pakken. De innovatieve ideeën die worden aangemeld dragen bij aan het behoud van medewerkers en het benutten van talenten. De 10 beste ideeën worden beloond met elk 10.000 euro om het idee daadwerkelijk…

Lees meer
De Ontregelbus: tijd en ruimte voor goede zorg!

De Ontregelbus: tijd en ruimte voor goede zorg!

Bijna iedereen die in de zorg werkt herkent het wel; het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd. Tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet…

Lees meer
Wij steunen de campagne Ik Zorg

Wij steunen de campagne Ik Zorg

Als er niets wordt gedaan, ontstaat er de komende jaren een steeds groter tekort aan personeel in de sector zorg en welzijn. Daarom moeten meer mensen kiezen voor een loopbaan in zorg en welzijn. Daarom is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorig jaar de landelijke campagne ‘Ik zorg’ gestart. Landelijke arbeidsmarktcampagne Deze arbeidsmarktcampagne…

Lees meer
Kom jij het team van Vitaal Thuiszorg versterken?

Kom jij het team van Vitaal Thuiszorg versterken?

Wij zoeken enthousiaste medewerkers met hart voor de zorg. Zowel in de regio’s Achterhoek & Liemers als in de regio’s Gooi & Vechtstreek zijn we op zoek naar huishoudelijke medewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen. Je bent oprecht betrokken, werkt met hart en ziel, bent enthousiast en denkt actief mee in het organiseren van de juiste zorg.…

Lees meer
Wetsvoorstel BIG II en overgangsregeling voorlopig niet ingediend

Wetsvoorstel BIG II en overgangsregeling voorlopig niet ingediend

Het ministerie van VWS heeft onlangs aangekondigd het wetsvoorstel BIG II en de overgangsregeling voor verpleegkundigen voorlopig niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Vitaal Thuiszorg staat achter dit besluit. Het draagvlak voor de creatie van een nieuw beroep van regieverpleegkundige en de bijbehorende overgangsregeling is in onze ogen onvoldoende. Onrust Rond het nieuwe wetsvoorstel is…

Lees meer
Nieuwe Wet Zorg en dwang volgend jaar in werking

Nieuwe Wet Zorg en dwang volgend jaar in werking

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. De Inspectie Gezondheidszorg  en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze…

Lees meer
Nieuwe regels cliëntenraad

Nieuwe regels cliëntenraad

Op 21 december 2017 werd na veel veldwerk, onderzoek en een uitgebreide internetconsultatie een nieuw voorstel voor de wettelijke regeling van medezeggenschap van cliënten ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018” moet de huidige WMCZ vervangen. Met de Wmcz 2018 wordt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de…

Lees meer
Vitaal Thuiszorg