Nieuws

Nieuwe Wet Zorg en dwang volgend jaar in werking

  • A A A
  • Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. De Inspectie Gezondheidszorg  en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wet. Vitaal Thuiszorg houdt de inwerkingtreding van de Wzd nauwlettend in de gaten.

    Nieuwe wet sluit beter aan

    Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

    Meer informatie

    Indien u meer informatie wilt over deze nieuwe wet, kunt u informatie via https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers. Zij kunnen u alles vertellen over de nieuwe wet en wat de eventuele gevolgen zijn.