Nieuws

Menzis Zorgkantoor heeft geen vertrouwen in verbetering op locatie Pelgromhof

 • A A A
 • Vitaal Thuiszorg heeft vandaag onderstaand persbericht gepubliceerd. Voor vragen over de inhoud kunt u zich wenden tot mw. Hoekzema, directeur Vitaal Thuiszorg.

  Menzis Zorgkantoor heeft geen vertrouwen meer in een goede samenwerking rondom de zorg op de locatie Pelgromhof in Zevenaar. Volgens twee zorgverlenende partijen is de afstemming met de verhuurder de afgelopen tijd zo onwerkbaar geworden dat zij verantwoorde zorg voor hun cliënten niet meer kunnen garanderen. Eerder stelde het zorgkantoor al een opnamestop in voor cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben. In overleg met de bewoners en hun naasten is het zorgkantoor samen met zorgverlener Pleyade op zoek naar een alternatieve woonlocatie voor de zeven cliënten die langdurige zorg ontvangen. Ook organisatie Vitaal Thuiszorg geeft aan de wijkverplegingstaken op redelijke termijn over te willen dragen.

   Manager Zorgkantoor Jan Megens: “Het was een lastige beslissing, omdat we beseffen hoeveel impact het op bewoners heeft. Het betekent namelijk dat cliënten die 24-uurs zorg krijgen moeten verhuizen. Maar wij vinden het niet langer verantwoord om onze cliënten hier te laten wonen.”

   Zorg op de Pelgromhof

   Rapport IGJ

  Vandaag werd het rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de situatie op de Pelgromhof gepubliceerd. De inspectie werd op verzoek van Menzis Zorgkantoor, de gemeente Zevenaar, Pleyade en Vitaal Thuiszorg ingeschakeld. In het rapport concludeert de inspectie dat de samenwerking tussen de drie betrokken partijen (Pleyade, Vitaal Thuiszorg en Percura Zorg) dusdanig verstoord is dat verantwoorde zorg in het geding is. De inspectie draagt de partijen op om tot een goed samenwerkingsplan te komen ofwel een zorgvuldige overdracht te regelen als de partijen de samenwerking stopzetten.

  Menzis Zorgkantoor

  Na twee jaar van pogingen om tot een goede samenwerking te komen heeft Menzis Zorgkantoor echter geen vertrouwen in het realiseren van een samenwerkingsplan. Megens: “Je kunt in een woonvoorziening als de Pegromhof alleen goede zorg bieden als alle partijen de randvoorwaarden op orde hebben,  goed samenwerken en de taken op elkaar afstemmen. Uit gesprekken met partijen blijkt dat samenwerken geen realistische optie meer is. De woonomgeving met bijbehorende zorg moet veilig zijn en de kwaliteit hoog. En dat is nu niet het geval. Daarom zijn we in overleg met de bewoners en hun naasten op zoek naar een passende oplossing. We verwachten dat we voor iedereen op korte termijn een fijne plek kunnen vinden.”

  Pleyade

  Floor de Vroome, bestuurder van Pleyade: “Kwalitatief goede zorg in een fijne, rustige woonomgeving is wat cliënten nodig hebben. Dat kunnen we op Pelgromhof niet meer bieden. In de moeizame samenwerking met Percura worden wij met regelmaat geconfronteerd met het niet nakomen van afspraken ten behoeve van het welzijn van cliënten. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, waar ook Zorgkantoor Menzis, gemeente Zevenaar en Vitaal Thuiszorg bij betrokken waren. Het is helaas niet gelukt om gezamenlijk met Percura afspraken te maken. Dit staat verbetering van de samenwerking in de weg. Wij hebben er alles aan gedaan en staan nu achter de oplossing van het zorgkantoor. We staan voor de cliënten klaar om de komende periode zo rustig mogelijk te laten verlopen.”

  Vitaal Thuiszorg

  “Dit is voor de cliënten en voor onze medewerkers heel naar”, aldus Esther Hoekzema, directeur van Vitaal Thuiszorg. “We doen dit niet zomaar, we zijn gedwongen onze complexe thuiszorg neer te leggen aangezien we niet tot afspraken kunnen komen met Percura. We vinden dat onze cliënten recht hebben op goede zorg en dat kunnen wij in deze situatie niet leveren. Ondanks alle inspanningen met Gemeente Zevenaar, het Zorgkantoor, de zorgverzekeraars en Pleyade is het niet gelukt om tot een veilig woonklimaat te komen.” Bewoners kunnen er op vertrouwen dat er wordt gezorgd voor een goede overdracht van de wijkverpleging; daar waakt Vitaal Thuiszorg ook voor.

  De organisaties dragen er zorg voor dat betrokken bewoners goed geïnformeerd worden over de toekomst, afhankelijk van of ze gebruik maken van 24-uurs zorg (Wet langdurige zorg) of wijkverpleging (Zorgverzekeringswet).