Nieuws

Maatregelen in verband met het coronavirus

Er is een continue nieuwsstroom omtrent de richtlijnen en maatregelen rondom de situatie van het coronavirus. Het is van groot belang, met name voor het welzijn van onze cliënten, dat iedereen deze maatregelen naleeft.

De maatregelen die Vitaal Thuiszorg neemt zijn erop gericht om het risico zoveel mogelijk te beperken. In al het dagelijks werk zijn medewerkers doordrongen van het belang van hygiënemaatregelen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Vitaal Thuiszorg volgt de richtlijnen van het RIVM nauwlettend en laat zich bijstaan door de GGD waar nodig. Onze medewerkers worden dagelijks geïnformeerd over de richtlijnen door een update en er is een crisisteam samengesteld om contacten met de GGD te onderhouden en te handelen waar nodig. Heeft u vragen of zorgen dan kunt u altijd bellen met de planning, wij staan u graag te woord.

Bezoek kantoren

Vanaf heden zijn onze kantoren gesloten voor bezoekers van buiten om zoveel mogelijk contact te voorkomen. Op beide locaties hangt een brief aan de deur en we verzoeken iedereen om vooraf te bellen wanneer u een bezoek wilt brengen aan kantoor. Als een bezoek noodzakelijk is, laat het even van te voren weten. Dan zorgen wij dat we alle hygiënemaatregelen in acht kunnen nemen.

Coronavirus: hulplijn voor kwetsbaren

Heeft u als cliënt een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur. Ook voor cliënten die geen bezoek meer (mogen) ontvangen is deze hulplijn opengesteld.

Mailadres

Er is ook een nieuw mailadres beschikbaar voor alle vragen rondom Corona in relatie tot de zorg die u ontvangt van Vitaal Thuiszorg. Wij zullen alle vragen zo snel mogelijk beantwoorden. U kunt uw vraag sturen naar corona@vitaalthuiszorg.nl.

Voorlichting Rode Kruis

Het rode kruis heeft twee handige flyers gepubliceerd met maatregelen rondom Corona en het verkleinen van de kans op besmetting. Bekijk ze hier en hier. Neem even de tijd om deze door te nemen.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg voor voldoende zeep en, indien mogelijk, keukenrol waarmee onze medewerkers hun handen kunnen drogen volgens de richtlijnen die er gelden. Onze medewerkers zullen vóór en na ieder bezoek aan een cliënt hun handen wassen. Wij verzoeken u vriendelijk om geen ventilator te gebruiken wanneer onze medewerkers bij u in één ruimte aanwezig zijn, dit vanwege de actuele adviezen van het RIVM. Dit vragen wij u ter bescherming van uzelf, maar ook ter bescherming van onze medewerkers.

Bezoek

De richtlijnen met betrekking tot het ontvangen van bezoek worden gelukkig langzamerhand weer versoepeld. Dit betekent dat u wellicht ook weer vaker bezoek kunt en durft te ontvangen. Uiteraard gunnen wij onze cliënten gezellig (of noodzakelijk) bezoek. Wel blijft te allen tijde de anderhalve meter regel van kracht. Mocht het, door de aanwezigheid van bezoek, voor onze medewerker niet mogelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren op minimaal anderhalve meter, dan kan de medewerker u vriendelijk verzoeken om het bezoek (tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden) even weg te sturen. Onze medewerker probeert hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan en te kijken naar oplossingen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met het bezoek in de tuin, op het balkon of in een andere ruimte zitten, dan is er geen bezwaar en kan de anderhalve meter gegarandeerd worden. Omdat onze medewerkers met veel verschillende en uiterst kwetsbare cliënten werken, blijft voorzichtigheid geboden.

Brieven

De directeur van Vitaal Thuiszorg, Esther Hoekzema, heeft een brief opgesteld voor de cliënten. Deze brief is hier te lezen.
Ook de cliëntenraad heeft een brief opgesteld. Deze is hier te raadplegen.

Eigen bijdrage

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Lees verder.

Vitaal Thuiszorg