Nieuws

Kort geding over tarieven in het Gooi

  • A A A
  • Op 25 juni jl. heeft TGVS (onze huishoudelijke tak in het Gooi) de gemeenten in het Gooi via een kort geding gevraagd om reële tarieven vast te stellen voor de hulp bij het huishouden. In de wet is vastgelegd dat er, om goede tarieven vast te kunnen stellen, een degelijk en actueel onderzoek bij álle aanbieders moet plaatsvinden. Het gaat in hier dus niet alleen om TGVS maar om alle aanbieders in Gooi en Vechtstreek. Wij stellen dat de gemeenten opnieuw de tarieven moeten onderzoeken door middel van het daarvoor beschikbare instrument van de overheid, de rekentool, zoals deze ook gepubliceerd is op de website van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Hierbij worden wij ondersteund door andere aanbieders in Gooi en Vechtstreek, onze brancheorganisatie Actiz en andere sociale partners.

    Omdat de gemeenten stellen dat zij de tarieven voldoende vinden, zagen wij ons genoodzaakt naar de rechter te gaan. Wij hebben de rechter gevraagd een kostprijsonderzoek uit te voeren voor de huishoudelijk zorg in de regio. Het laatste onderzoek dat gedaan is stamt uit 2016, gebaseerd op cijfers uit 2015. Dit vinden wij niet actueel en daarmee niet passend.

    Wij doen deze week nog één poging om afspraken met de Regio Gooi en Vechtstreek te maken en indien dit niet lukt zal de rechter 15 juli uitspraak doen.

    Wij hebben het volste vertrouwen in het juist naleven van de wet- en regelgeving en daarmee op, eindelijk, een goed onderzoek naar de tarieven.

    Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen gericht worden aan E. Hoekzema, per mail e.hoekzema@tgvs.nu