Nieuws

Goede score bij cliënttevredenheidsonderzoek inzake wijkverpleging

  • A A A
  • Vitaal Thuiszorg laat jaarlijks een schriftelijke tevredenheidsmeting onder de cliënten uitvoeren om de kwaliteit van de wijkverpleging te kunnen meten. We zijn trots op onze zorgverleners die persoonlijke en professionele zorg leveren, want we scoren gemiddeld een 8,5! Ook het aantal aanbevelingen is gestegen. Daar zijn we trots op!

    Onderzoeksresultaten wijkverpleging

    Het onderzoek werd uitgevoerd onder 95 cliënten die gebruikmaken van de persoonlijke verzorging en verpleging van Vitaal Thuiszorg. Daarbij moesten ze hun oordeel geven over onder meer de kwaliteit, de deskundigheid, de gezondheid en de aandacht. De deelnemers gaven als rapportcijfer gemiddeld een 8,5. Dat is aanzienlijk hoger dan het resultaat vorig jaar (rapportcijfer 7,6). Hieronder is een overzicht van de onderzoekresultaten te bekijken.