Nieuws

Glansrijke HKZ certificering

  • A A A
  • Vitaal Thuiszorg is opnieuw gecertificeerd volgens de HKZ-normen. Hiermee laat het bedrijf zien dat gewerkt wordt volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche, in staat is te leren van fouten en klachten en continu verbetert. Ook gaat Vitaal Thuiszorg goed om met risico’s en wordt veilig gewerkt. We zijn uiteraard erg blij om dit keurmerk opnieuw te krijgen.

    Over het HKZ-keurmerk

    HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. De nieuwe norm van het HKZ-keurmerk stelt eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, bijvoorbeeld personeelsbeleid en diensten door derden aan specifieke eisen voldoen. Periodiek krijgt Vitaal Thuiszorg bezoek van een auditor die controleert of aan alle normen voldaan wordt.