Nieuws

Eerste lichting ‘nieuwkomers in de zorg’ behaalt zorgdiploma.

Het is een bekend verhaal: in de zorg is het lastig om aan voldoende
personeel te komen. Tegelijkertijd is het voor nieuwe Nederlanders
vaak moeilijk een passende baan te vinden, ondanks dat ze graag aan
de slag gaan. ‘Laten we die twee uitdagingen eens met elkaar
verbinden’, was de gedachte achter ‘Nieuwkomers in de zorg’. Een
project waarin Achterhoekse statushouders die graag willen werken in
de zorg, een zorgopleiding doorlopen. Donderdag 22 december heeft
de eerste groep nieuwkomers hun diploma in ontvangst genomen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen vijf deelnemers van de
eerste lichting ‘Nieuwkomers in de zorg’ het diploma van de Entreeopleiding
‘Assistent Dienstverlening en Zorg.’ In totaal gingen zeven
deelnemers van start met de opleiding. De twee andere deelnemers
hebben nog iets meer tijd nodig om de opleiding af te ronden, maar ook zij
nemen binnenkort hun diploma in ontvangst.

Cultuurverbinders
Een van de geheimen achter het succes van het opleidingstraject is de
extra aandacht voor cultuurverschillen en cultuurdiversiteit. Zo was Dilsoz
Amin als cultuurverbinder bij het traject betrokken. Zij heeft jarenlang in
de zorg gewerkt en deelde tijdens de opleiding haar ervaringen en gaf
uitleg bij culturele vraagstukken op werkgebied die speelden in de
samenwerking tussen leerling, docent en werkgever. Daardoor ontstond er
meer wederzijds begrip en leerden de deelnemers en werkgevers elkaars
culturen beter kennen.

Brede samenwerking
‘Nieuwkomers in de zorg’ is tot stand gekomen vanuit de samenwerking
tussen het Graafschap College, UWV, Achterhoeks Talentenfonds Opijver,
WerkgeversServicepunt Achterhoek, VNO-NCW Midden, Vitaal Thuiszorg
en de Achterhoekse gemeenten. Kort na de start van het eerste
opleidingstraject heeft ook MIEP Huishoudservice zich bij het initiatief
aangesloten. Deelnemers aan het traject volgen op het Graafschap College
een aangepast scholingstraject van ongeveer vijftien maanden. De
opleiding richt zich naast het aanleren van zorgtaken ook op het
verbeteren van de Nederlandse taal. Daarnaast doen de deelnemers kennis
op van de Nederlandse (werk)cultuur.
Arbeidsmarktregio Achterhoek Raadhuisstraat 2 7001EW Doetinchem 0314 377 377

Verbetering toekomstperspectief
De vijf deelnemers aan het eerste traject verlaten de opleiding niet alleen
met een diploma, óók hebben ze allemaal een baan aangeboden
gekregen. Zo draagt ‘Nieuwkomers in de zorg’ bij aan de verbetering van
het toekomstperspectief van nieuwkomers op de Achterhoekse
arbeidsmarkt. Deelneemster Samah Diab is erg blij met haar diploma en
vertelt over haar ervaring: “Ik heb in korte tijd veel geleerd op school en van
mijn begeleider. Bijvoorbeeld hoe ik moet rapporteren over mijn werk. Het
lukte steeds beter om Nederlands te praten doordat we op school
Nederlandse taalles kregen.” En ze leerde zelfs wat een woordjes in
Achterhoeks dialect. Haar favorieten zijn ‘luusteren en ‘kieken’. Van éen van
haar docenten kreeg ze daarom een boekje cadeau met Achterhoekse
spreekwoorden en gezegdes. Samah vond het namelijk erg leuk om met
de cliënten te “proaten over vroeger.” Zo leerde ze meer over de
geschiedenis van Nederland. “Dat jullie vroeger ander geld hadden
bijvoorbeeld, de gulden. Dat wist ik nog niet.”

Kans voor deelnemers én zorgwerkgevers
Bij Vitaal Thuiszorg werken nu drie deelnemers aan het traject. Directeur
Esther Hoekzema: “Het is mooi dat we nu de eerste diploma’s hebben
kunnen uitreiken. De deelnemers hebben zich in de afgelopen periode
ontzettend goed ontwikkeld. Dat horen we ook terug van cliënten bij wie
ze aan het werk zijn. Ik ben er trots op dat we in de Achterhoek, met al
deze verschillende partijen, een manier hebben gevonden om
nieuwkomers op te leiden en werk te bieden in de zorg. De zorg kan
ontzettend hard nieuwe medewerkers gebruiken. Met dit initiatief geven
we nieuwkomers een kans op werk in onze mooie sector én we geven
onszelf de kans op nieuwe medewerkers.”

Mooie stap voorwaarts
Jorik Huizinga, wethouder werk & inkomen bij gemeente Doetinchem is
trots op het initiatief dat nu echt zijn vruchten afwerpt. “Met elkaar hebben
een mooie stap voorwaarts gezet. In het bijzonder wil ik de aangesloten
werkgevers en de betrokken docenten bedanken voor hun inzet met deze
groep leerlingen.” Ook sprak hij zijn waardering uit voor de kersverse
gediplomeerden. “Het is ontzettend knap wat jullie bereikt hebben. We
kunnen jullie hulp in de thuiszorg ontzettend goed gebruiken. Ik hoop dat
als ik ooit thuiszorg nodig heb, er één van jullie langskomt.”

Van 2 naar 8 werkgevers
Inmiddels is een tweede groep nieuwkomers met het opleidingstraject
gestart. Deze groep bestaat uit dertien deelnemers en acht aangesloten
werkgevers. De leerlingen starten begin 2023 met het tweede deel van hun
Arbeidsmarktregio Achterhoek Raadhuisstraat 2 7001EW Doetinchem 0314 377 377
opleiding, waarbij ze één dag per week naar school gaan en daarnaast
gaan werken.


Fotobijschrift: Van links naar rechts: deelneemster Siham Laiyan,
werkgever Esther Hoekzema (Vitaal Thuiszorg), deelneemster Rasha
Albalzzal, wethouder Jorik Huizinga en deelneemster Samah Diab.
___________________________________________________________________________