Nieuws

Eerste lichting ‘nieuwkomers in de zorg’ behaalt zorgdiploma.

 • A A A
 • Het is een bekend verhaal: in de zorg is het lastig om aan voldoende
  personeel te komen. Tegelijkertijd is het voor nieuwe Nederlanders
  vaak moeilijk een passende baan te vinden, ondanks dat ze graag aan
  de slag gaan. ‘Laten we die twee uitdagingen eens met elkaar
  verbinden’, was de gedachte achter ‘Nieuwkomers in de zorg’. Een
  project waarin Achterhoekse statushouders die graag willen werken in
  de zorg, een zorgopleiding doorlopen. Donderdag 22 december heeft
  de eerste groep nieuwkomers hun diploma in ontvangst genomen.

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen vijf deelnemers van de
  eerste lichting ‘Nieuwkomers in de zorg’ het diploma van de Entreeopleiding
  ‘Assistent Dienstverlening en Zorg.’ In totaal gingen zeven
  deelnemers van start met de opleiding. De twee andere deelnemers
  hebben nog iets meer tijd nodig om de opleiding af te ronden, maar ook zij
  nemen binnenkort hun diploma in ontvangst.

  Cultuurverbinders
  Een van de geheimen achter het succes van het opleidingstraject is de
  extra aandacht voor cultuurverschillen en cultuurdiversiteit. Zo was Dilsoz
  Amin als cultuurverbinder bij het traject betrokken. Zij heeft jarenlang in
  de zorg gewerkt en deelde tijdens de opleiding haar ervaringen en gaf
  uitleg bij culturele vraagstukken op werkgebied die speelden in de
  samenwerking tussen leerling, docent en werkgever. Daardoor ontstond er
  meer wederzijds begrip en leerden de deelnemers en werkgevers elkaars
  culturen beter kennen.

  Brede samenwerking
  ‘Nieuwkomers in de zorg’ is tot stand gekomen vanuit de samenwerking
  tussen het Graafschap College, UWV, Achterhoeks Talentenfonds Opijver,
  WerkgeversServicepunt Achterhoek, VNO-NCW Midden, Vitaal Thuiszorg
  en de Achterhoekse gemeenten. Kort na de start van het eerste
  opleidingstraject heeft ook MIEP Huishoudservice zich bij het initiatief
  aangesloten. Deelnemers aan het traject volgen op het Graafschap College
  een aangepast scholingstraject van ongeveer vijftien maanden. De
  opleiding richt zich naast het aanleren van zorgtaken ook op het
  verbeteren van de Nederlandse taal. Daarnaast doen de deelnemers kennis
  op van de Nederlandse (werk)cultuur.
  Arbeidsmarktregio Achterhoek Raadhuisstraat 2 7001EW Doetinchem 0314 377 377

  Verbetering toekomstperspectief
  De vijf deelnemers aan het eerste traject verlaten de opleiding niet alleen
  met een diploma, óók hebben ze allemaal een baan aangeboden
  gekregen. Zo draagt ‘Nieuwkomers in de zorg’ bij aan de verbetering van
  het toekomstperspectief van nieuwkomers op de Achterhoekse
  arbeidsmarkt. Deelneemster Samah Diab is erg blij met haar diploma en
  vertelt over haar ervaring: “Ik heb in korte tijd veel geleerd op school en van
  mijn begeleider. Bijvoorbeeld hoe ik moet rapporteren over mijn werk. Het
  lukte steeds beter om Nederlands te praten doordat we op school
  Nederlandse taalles kregen.” En ze leerde zelfs wat een woordjes in
  Achterhoeks dialect. Haar favorieten zijn ‘luusteren en ‘kieken’. Van éen van
  haar docenten kreeg ze daarom een boekje cadeau met Achterhoekse
  spreekwoorden en gezegdes. Samah vond het namelijk erg leuk om met
  de cliënten te “proaten over vroeger.” Zo leerde ze meer over de
  geschiedenis van Nederland. “Dat jullie vroeger ander geld hadden
  bijvoorbeeld, de gulden. Dat wist ik nog niet.”

  Kans voor deelnemers én zorgwerkgevers
  Bij Vitaal Thuiszorg werken nu drie deelnemers aan het traject. Directeur
  Esther Hoekzema: “Het is mooi dat we nu de eerste diploma’s hebben
  kunnen uitreiken. De deelnemers hebben zich in de afgelopen periode
  ontzettend goed ontwikkeld. Dat horen we ook terug van cliënten bij wie
  ze aan het werk zijn. Ik ben er trots op dat we in de Achterhoek, met al
  deze verschillende partijen, een manier hebben gevonden om
  nieuwkomers op te leiden en werk te bieden in de zorg. De zorg kan
  ontzettend hard nieuwe medewerkers gebruiken. Met dit initiatief geven
  we nieuwkomers een kans op werk in onze mooie sector én we geven
  onszelf de kans op nieuwe medewerkers.”

  Mooie stap voorwaarts
  Jorik Huizinga, wethouder werk & inkomen bij gemeente Doetinchem is
  trots op het initiatief dat nu echt zijn vruchten afwerpt. “Met elkaar hebben
  een mooie stap voorwaarts gezet. In het bijzonder wil ik de aangesloten
  werkgevers en de betrokken docenten bedanken voor hun inzet met deze
  groep leerlingen.” Ook sprak hij zijn waardering uit voor de kersverse
  gediplomeerden. “Het is ontzettend knap wat jullie bereikt hebben. We
  kunnen jullie hulp in de thuiszorg ontzettend goed gebruiken. Ik hoop dat
  als ik ooit thuiszorg nodig heb, er één van jullie langskomt.”

  Van 2 naar 8 werkgevers
  Inmiddels is een tweede groep nieuwkomers met het opleidingstraject
  gestart. Deze groep bestaat uit dertien deelnemers en acht aangesloten
  werkgevers. De leerlingen starten begin 2023 met het tweede deel van hun
  Arbeidsmarktregio Achterhoek Raadhuisstraat 2 7001EW Doetinchem 0314 377 377
  opleiding, waarbij ze één dag per week naar school gaan en daarnaast
  gaan werken.


  Fotobijschrift: Van links naar rechts: deelneemster Siham Laiyan,
  werkgever Esther Hoekzema (Vitaal Thuiszorg), deelneemster Rasha
  Albalzzal, wethouder Jorik Huizinga en deelneemster Samah Diab.
  ___________________________________________________________________________