Nieuws

De Ontregelbus: tijd en ruimte voor goede zorg!

  • A A A
  • Bijna iedereen die in de zorg werkt herkent het wel; het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd. Tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn.

    Regeldruk terugdringen

    Het afgelopen jaar zijn in het kader van het programma (Ont)regel de zorg al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen. Denk hierbij onder meer aan schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Daarvoor zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Ontregelbus in.

    De Ontregelbus komt langs!

    Op 20 september komt de Ontregelbus op onze uitnodiging naar Vitaal Thuiszorg en gaan we op onderzoek uit wat er makkelijker en beter kan. Na dit eerste gesprek zullen uiteraard ook onze collega’s op de directe werkvloer betrokken worden om juist vanuit de directe zorg te horen welke regels druk geven. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.