Nieuws

De Ontregelbus langs bij Vitaal Thuiszorg

  • A A A
  • Sinds dit najaar rijdt de Ontregelbus door Nederland langs verschillende zorginstellingen ter ondersteuning bij het verminderen van de interne administratielasten. In oktober jl. brachten ze een bezoek aan Vitaal Thuiszorg. Lees hieronder hoe wij hun bezoek ervaren hebben.

    Ervaring Vitaal Thuiszorg

    Onze thuiszorgorganisatie wil zich als organisatie graag profileren als “regelarm” voor de medewerkers, zodat zij hun tijd optimaal kunnen inzetten voor het verlenen van de zorg aan cliënten. Tijdens de eerste sessie met de Ontregelcoaches kreeg een afvaardiging van zorgprofessionals en kantoormedewerkers die zich met de wijkverpleging bezighouden de kans om zonder enige terughoudendheid te kunnen vertellen welke zaken zij als overbodig, (werk)druk verhogend of simpelweg irritant ervaren.

    Verslag en vervolg

    Hier kwam een prachtig verslag uit dat voldoende input geeft om mee verder te gaan. Aan de hand van dit verslag hebben wij als Vitaal Thuiszorg een actieplan opgesteld, waarvan diverse acties al zijn uitgezet. Al met al zijn we erg blij met het “duwtje in de rug” van de Ontregelbus.