Nieuws

CRvB: huishoudelijke hulp moet vermeld op indicatie

 • A A A
 • De Centrale Raad van Bestuur (CRvB) heeft ook de gemeente Enschede op de vingers getikt over haar Wmo-beleid. De CRvB wijst er op dat huishoudelijke hulp moet worden toegekend op basis van uren. Dat heeft Enschede sinds de invoering van het nieuwe beleid in 2015 niet gedaan.

  Schoon en leefbaar

  Sinds 2015 hanteert Enschede resultaatgericht werken als basis voor toekenning van huishoudelijke hulp: de thuishulp zorgt voor een ‘schoon en leefbaar’ huis. De normen zijn in 2017 wel aangepast met de frequentie waarin bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht, maar een urenindicatie was nog steeds niet nodig. De CRvB oordeelt nu dat dat niet juist is, er moeten uren per week vermeld worden op de indicatie.

  Impact uitspraak

  Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de gemeente Enschede. Als iedere cliënt een indicatie krijgt op basis van uren, zou de gemeente met iedere cliënt opnieuw keukentafelgesprekken moeten voeren. Het College van B&W gaat de impact van de uitspraak nader bestuderen en wil ‘geen overhaaste stappen nemen’.

  Uitspraak afwachten

  Het college wacht de standpunten van het Rijk en de VNG af. Ook voor andere gemeenten zal deze uitspraak gevolgen hebben en zullen indicaties aangepast moeten worden. Meer weten over dit onderwerp? Mail naar info@vitaalthuiszorg.nl.