Nieuws

Autonomie belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden in thuiszorg

 • A A A
 • Het ervaren van autonomie is voor verpleegkundigen en verzorgenden van belang voor de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek van Erica Maurits, die op dit jaar promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

  Aantrekkelijker werk door autonomie

  Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die meer autonomie ervaren, vinden hun werk aantrekkelijker dan zorgverleners die minder autonomie ervaren. Autonoom werkende zorgverleners zijn meer bevlogen en minder geneigd de zorg te verlaten. Ook zijn zij meer tevreden over hun werk. Het proefschrift van Maurits laat bovendien zien dat verpleegkundigen graag zelf beslissen over de inhoud van de zorg, dat zij vrijheid willen hebben om het werk naar eigen inzicht in te delen en dat zij graag in zelfsturende teams werken.

  Aandacht voor werkomstandigheden van belang

  Vanwege de personeelstekorten in de thuiszorg is het zaak om de werkzame zorgverleners in deze sector te behouden. Mede daarom is het van groot belang hun werkomstandigheden tegen het licht te houden. Aandacht voor autonomie van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, zowel in beleid als in de praktijk, is hierbij een essentieel punt. Ook komt naar voren dat verpleegkundigen in de thuiszorg de verschillende aspecten van populatiegerichte en geïntegreerde thuiszorg aantrekkelijk vinden.

  Aankaarten mogelijk disfunctioneren kan beter

  Door verpleegkundigen en verzorgenden meer autonomie te geven is er minder zicht op hun functioneren. Dit vergroot de kans dat disfunctioneren van een zorgverlener onopgemerkt blijft. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat zorgverleners hun vermoedens over disfunctioneren van een collega binnen hun organisatie melden. Een substantieel deel van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt het moeilijk om vermoedens over disfunctioneren van een collega binnen de organisatie aan te kaarten.