Wie komen er in aanmerking voor thuiszorg?

Wie komen er in aanmerking voor thuiszorg?

Thuiszorg is zorg, verpleging of huishoudelijke hulp aan huis. Het doel van thuiszorg is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking komen in aanmerking voor deze thuiszorg. Denk ook aan mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of ongeval.

Thuiszorg aanvragen

Huishoudelijke hulp, een vorm van thuiszorg, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze hulp moet dan ook aangevraagd worden bij uw gemeente. Alle gemeenten hebben hiervoor een apart Wmo-loket ingericht. Voor alle andere vormen van thuiszorg, bijvoorbeeld voor verpleging of verzorging aan huis, heeft u een indicatie nodig. Deze zorg valt namelijk onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of wil je graag thuishulp via Vitaal Thuiszorg aanvragen? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.