Wie betaalt de thuiszorg?

Wie betaalt de thuiszorg?

Wie betaalt de thuiszorg en onder welke regelingen valt dit? Hieronder zetten wij dit uiteen.

Gemeente

  • Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit valt onder de Wmo.
  • Begeleiding of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit valt onder de Wmo.

Zorgverzekeraar

  • Kosten die worden gemaakt voor verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie) vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Je hebt dan te maken met een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling. In veel gevallen wordt verpleging en verzorging geleverd door de wijkverpleging (voor volwassenen) of een kinderverpleegkundige (voor jeugd). Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet.

Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wanneer je voor een zorgprofiel vanuit de Wlz bent geïndiceerd, wordt verplegingen verzorging vanuit het Wlz profiel gefinancierd.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.