Wat zijn de kosten van thuiszorg?

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

De kosten van thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg. Bij de langdurige zorg en de hulp in de huishouding betaalt u voor de zorg die u thuis ontvangt een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

De wijkverpleging wordt vergoed uit uw zorgverzekering, indien u hiervoor een indicatie heeft. Voor deze zorg hoeft u niet bij te betalen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Ook het eigen risico van de zorgverzekering is niet van toepassing op de Thuiszorg.

Langdurige zorg

Bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan wordt de zorg vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Meestal betreft dit zorg in een instelling, maar deze zorg kan ook thuis worden geboden. Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de WLZ hebt u een indicatie besluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Hulp in de huishouding

Huishoudelijke hulp wordt door de gemeente vergoed uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook voor deze zorg heeft u een beschikking nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voor hulp in de huishouding die wordt vergoed uit de WMO betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor). Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor hulp in de huishouding  te betalen.

Persoonsgebonden budget

Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft, bespreekt u de zorginhoud met uw wijkverpleegkundige. De zorg die wij verlenen uit een PGB wordt door Vitaal Thuiszorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (bij een PGB voor wijkverpleging) of bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als het gaat om een PGB voor WLZ-zorg of een PGB voor WMO-ondersteuning.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.