Wat staat er in het zorgdossier?

Wat staat er in het zorgdossier?

In het zorgdossier van Vitaal Thuiszorg staan diverse gegevens die onze medewerkers nodig hebben om de zorg juist en professioneel te kunnen verlenen.

Uw persoonsgegevens

Allereerst staan uw persoonsgegevens in het dossier. Op de juistheid van de gegevens wordt samen met u een controle gedaan. Vervolgens wordt er samen met u bepaald welke zorg nodig is en waarom. Dit is de basis wat men de indicatie noemt. Hierin beschrijven wij ook de tijd die nodig is om de afgesproken zorg te leveren.

Medische achtergrond

Ook wordt er stilgestaan of er in het verleden relevante zaken zijn die meespelen in uw huidige situatie. In het zorgdossier staat ook welke medicatie u gebruikt, of er bepaalde risico’s of allergieën zijn, of er naasten zijn op wie u kunt steunen en de namen en contactgegevens van uw behandeld arts(en) indien van toepassing.

Dagelijkse rapportage

Iedere dag zal er door de medewerker gerapporteerd worden in uw zorgdossier om de voortgang te bewaken en elk halfjaar (of vaker indien nodig) zal er opnieuw gekeken worden of het dossier en het zorgplan nog actueel is. Ook zal u met regelmaat gevraagd worden naar u ervaringen.

Persoonlijk eigendom

Uiteraard kunt u zelf toegang krijgen tot dit dossier zodat u mee kunt lezen. Het dossier is uw eigendom en zal nooit worden gedeeld met anderen zonder uw toestemming. Wanneer u geen zorg meer nodig heeft zal het dossier afgesloten worden. In Nederland geldt er een bewaarplicht van 15 jaar voor het zorgdossier.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan u graag te woord via 0316-220073 of info@vitaalthuiszorg.nl.