Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

eigen bijdrageDe officiële definitie van mantelzorg, zoals die in de WMO gebruikt wordt en ook door Vitaal Thuiszorg gevolgd wordt, is: ‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Onbetaalde zorg

Mantelzorg is de vrijwillige zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Daarbij gaat mantelzorg dus om onbetaalde hulp. Het kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden en komt voort uit de emotionele band die er is met degene die zorg nodig heeft. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Samenwerking met mantelzorgers

Voor thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen is goed samenwerken met mantelzorgers een essentieel onderdeel van het werk. Echtgenoten, kinderen, vrienden nemen vaak een groot deel van de zorg en ondersteuning van de cliënt voor hun rekening. Zij houden hem of haar gezelschap, komen op voor diens belangen, geven praktische hulp, en geven soms zelfs verpleegkundige zorg. Bij Vitaal Thuiszorg hebben wij altijd oog voor de mantelzorgers.

Waken voor overbelasting

Soms vergt de rol van mantelzorger veel energie, overbelasting kan dan om de hoek komen kijken. Er zijn diverse mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen; denk hierbij aan het overnemen van bepaalde taken, meedenken, lotgenoten contacten. Hierover kan Vitaal Thuiszorg met u meedenken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mantelzorg? Of juist meer informatie willen ontvangen over de diverse regelingen? Dat is mogelijk. Neemt u dan contact op met de medewerkers van Vitaal Thuiszorg. Zij staan graag voor u klaar voor een heldere uitleg en een passend advies.