Wat is het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging?

Wat is het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Doel ervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg.

Alle zorgprofessionals

Wijkverpleging gaat daarbij niet over alleen de wijkverpleegkundige maar over alle zorgprofessionals in de wijk: verzorgenden, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Iedereen werkt met elkaar samen vanuit zijn of haar eigen rol.

Ruimte voor leren en verbeteren

Hét belangrijkste uitgangspunt van het Kwaliteitskader Wijkverpleging is dat er ruimte moet zijn voor leren en verbeteren: dat betekent dat het niet meer gaat om kijken naar en sturen op productie: het gaat om wat het voor de cliënt oplevert: kwaliteit van leven en het behaalde resultaat. Ook gaat het om het samen met de cliënt steeds verbeteren van dat resultaat. Dit is ook waar de inspectie – als zij langskomen om te kijken naar kwaliteit en veiligheid – op let. In het Kwaliteitskader staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten, medewerkers van hun werkgever mogen verwachten en hoe we beter kunnen samenwerken om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt. Een belangrijk doel van het kader is om te zorgen voor meer eenheid in de kwaliteit van het vak. Iedereen had zijn eigen manier van werken, ook omdat er weinig richtlijnen zijn.

Eind 2019 operationeel

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging werd samen met de Patiëntenfederatie, ActiZ, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Een groot aantal zorgprofessionals was erbij betrokken. De bedoeling is dat iedereen eind 2019 ook volgens het Kwaliteitskader werkt. In 2020 komt er een nieuw, bijpassend, bekostigingssysteem waarin ook veel meer ruimte is voor preventie.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan u graag te woord: 0316-220073.