Wat houdt thuiszorg in?

Wat houdt thuiszorg in?

huishoudelijke hulpThuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Er zijn in onze ogen verschillende soorten thuiszorg, namelijk verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven en huishoudelijke hulp. Hieronder staat alles uiteengezet.

Soorten thuiszorg

Zo kunt u bij verzorging en verpleging denken aan het hulp bij het douchen, assistentie bij het opstaan uit bed en bij het eten, de verzorging van een wond of het toedienen van injecties. Ook is begeleiding in het dagelijks leven mogelijk, zoals het verkrijgen van hulp bij praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid. Ook is er huishoudelijke hulp mogelijk, waarbij de client geholpen wordt bij het schoonmaken, opruimen, koken de was doen.

Welke regelingen zijn er?

  • Huishoudelijke hulp. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar. Dit valt onder de Jeugdwet.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit valt onder de Wmo.
  • Begeleiding of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit valt onder de Wmo.

Wie betaalt de thuiszorg?

Kosten die worden gemaakt voor verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie) vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hebt dan te maken met een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling. In veel gevallen wordt verpleging en verzorging geleverd door de wijkverpleging (voor volwassenen) of een kinderverpleegkundige (voor jeugd). Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Wilt u meer over de verschillende soorten thuiszorg? Of juist meer informatie willen ontvangen over de diverse regelingen? Dat is mogelijk. Neemt u dan contact op met de medewerkers van Vitaal Thuiszorg. Zij staan graag voor u klaar voor een heldere uitleg en een passend advies.