Wat betekent Wmo?

Wat betekent Wmo?

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Voor wie?

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. Het is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Aanvullende info

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.