Thuiszorg wordt complexer

Thuiszorg wordt complexer

De thuiszorg wordt steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan onder ander de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging.

Wat is veranderd?

Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader wijkverpleging en het addendum op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, is het toezicht op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo hebben we meer oog voor het zorgnetwerk rondom een cliënt en toetsen we of de zorg wordt gegeven vanuit een vast team en of de wijkverpleging deelneemt aan het lokale zorgnetwerk.

Een andere belangrijke verandering is dat een toezichtbezoek niet standaard twee dagen is, maar nu ook een eendaags bezoek kan zijn en dat we de invulling van ons bezoek aanpassen aan het type organisatie. We geven nog steeds aan het eind van het bezoek een terugkoppeling van onze bevindingen zodat zorgverleners direct met de verbetermaatregelen aan de slag kunnen.

Toezicht op de zorg

Het toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wetten, richtlijnen en beroepsnormen. Bij de keuze van de normen is ook gekeken naar wat betrokken partijen zoals beroepsgroepen, branche-organisatie(s) en cliëntvertegenwoordigers belangrijk vinden.

Het cliëntenperspectief is het uitgangspunt van ons toezicht. Daarnaast wordt gekeken naar de thema’s Integrale zorg, Veilige zorg thuis, Professionele autonomie wijkverpleegkundige en Sturen op kwaliteit. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Vitaal Thuiszorg.

Vitaal Thuiszorg