Recht op thuiszorg

Recht op thuiszorg

recht op thuiszorgAls ik recht heb op thuiszorg; hoe kan ik dat dan aanvragen? Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Om hier antwoord op te geven, verdelen wij de thuiszorg in de volgende drie categorieën: hulp in het huishouden, hulp in de vorm van verpleging of verzorging of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Thuiszorg in de vorm van hulp in het huishouden

Als meedoen aan de maatschappij of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u uw gemeente vragen om ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. U kunt dit zelf aanvragen bij het Wmo-loket of servicepunt van uw gemeente. De gemeente komt vervolgens bij u langs om te bekijken welke behoefte aan ondersteuning u precies hebt. U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning voor hulp bij uw aanvraag. Deze ondersteuning kunt u via de gemeente aanvragen.

Thuiszorg in de vorm van verpleging of verzorging

Deze vorm van thuiszorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om voor deze zorg thuis in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de wijkverpleging. U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen met wie u contact kunt opnemen voor een indicatie. Een wijkverpleegkundige beoordeelt of u zorg nodig heeft. En zo ja, hoeveel of welke zorg.

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Hebt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg(Wlz)? Dan hebt u recht op een plek in een zorginstelling. U kunt er ook voor kiezen om de zorg in uw eigen huis te ontvangen. De levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dit te beoordelen. Komt u in aanmerking voor zorg thuis, dan kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Meer informatie

Wilt u meer over de verschillende soorten thuiszorg? Of juist meer informatie willen ontvangen over de aanvragen hiervan? Dat is mogelijk. Neemt u dan contact op met de medewerkers van Vitaal Thuiszorg. Zij staan graag voor u klaar voor een heldere uitleg en een passend advies.