Recht op thuiszorg

Recht op thuiszorg

Kom ik aanmerking voor thuiszorg? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Daarom leggen wij graag uit wanneer u recht heeft op thuiszorg. Thuiszorg in de vorm van hulp in het huishouden valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet.

Wanneer komt u in aanmerking?

In aanmerking voor thuiszorg komen:

  • ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die zichzelf niet meer kunnen verzorgen;
  • terminaal zieken;
  • mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of ongeval;
  • alleenstaanden die ziek zijn en tijdelijke zorg nodig hebben.

Behoort u tot een van deze groepen? Dan kunt u bij uw gemeente thuiszorg aanvragen.

Ondersteuning

Als meedoen aan de maatschappij of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u uw gemeente vragen om ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. U kunt dit zelf aanvragen bij het Wmo-loket of servicepunt van uw gemeente. De gemeente komt vervolgens bij u langs om te bekijken welke behoefte aan ondersteuning u precies hebt.

Verpleging of verzorging

Thuiszorg in de vorm van verpleging of verzorging valt sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om voor deze zorg thuis in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de wijkverpleging. U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen met wie u contact kunt opnemen voor een indicatie. Een wijkverpleegkundige beoordeelt of u zorg nodig heeft.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Hebt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan hebt u recht op een plek in een zorginstelling. U kunt er ook voor kiezen om de zorg in uw eigen huis te ontvangen. De levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dit te beoordelen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.