Persoonlijke zorg aanvragen

Persoonlijke zorg aanvragen

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, worden uit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

Geen eigen risico

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico. Vitaal Thuiszorg heeft uiteraard een professioneel team van verplegers en verzorgers ter beschikking.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073 of info@vitaalthuiszorg.nl.