Kennisbank

Kennisbank

Welke zorg biedt een verzorgende en verpleegkundige?

Vitaal Thuiszorg heeft zowel verzorgenden als verpleegkundigen in dienst; de wijkverpleging. Wat doen zij nu precies? Verzorgende De verzorgende van de wijkverpleging biedt de dagelijkse persoonsgerichte zorg (lichamelijke verzorging als wassen, huidverzorging, haarverzorging, mondverzorging en dergelijke), hulp bij het aankleden en het aanbrengen van lichaam ondersteunende hulpmiddelen (denk aan een prothese, steunkousen, hulp bij beweging,…

Lees meer

Wat is mantelzorg?

De officiële definitie van mantelzorg, zoals die in de WMO gebruikt wordt en ook door Vitaal Thuiszorg gevolgd wordt, is: ‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp…

Lees meer

Eigen bijdrage berekenen (CAK)

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet u of uw client welke eigen bijdrage hij of zij kan…

Lees meer

Recht op thuiszorg

Als ik recht heb op thuiszorg; hoe kan ik dat dan aanvragen? Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Om hier antwoord op te geven, verdelen wij de thuiszorg in de volgende drie categorieën: hulp in het huishouden, hulp in de vorm van verpleging of verzorging of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)….

Lees meer

Wat houdt thuiszorg in?

Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Er zijn in onze ogen verschillende soorten thuiszorg, namelijk verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven en huishoudelijke hulp. Hieronder staat alles uiteengezet. Soorten thuiszorg Zo kunt u bij verzorging en verpleging denken aan het hulp bij het douchen, assistentie bij het opstaan uit bed…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg