Kennisbank

Kennisbank

Kwaliteitszorg bij Vitaal Thuiszorg

Wij streven bij Vitaal Thuiszorg naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Bij Vitaal Thuiszorg werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg…

Lees meer

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

De kosten van thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg. Bij de langdurige zorg en…

Lees meer

Administratieve lasten in de thuiszorg

Het onderwerp “minder administratieve lasten” blijft ook in de thuiszorg actueel en in ontwikkeling. Zo is het niet meer nodig om voor elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening te vragen en hoeven niet alle minuten meer exact geregistreerd te worden. Maatwerk blijft achter In de loop der jaren zijn er steeds meer regels…

Lees meer

Verpleging nodig?

Misschien heb je verpleegkundige zorg nodig. Je hebt wellicht een wond die moet worden verzorgd, of een stoma waar je hulp bij nodig hebt. Maar je kunt ook hulp nodig hebben bij de medicijnen of het infuus dat je hebt. In al die situaties kun je rekenen op de kwaliteit die het wijkteam van Vitaal…

Lees meer

Persoonlijke zorg aanvragen

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, worden uit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp…

Lees meer

Hoe vraag ik huishoudelijke hulp aan?

Voor huishoudelijke verzorging heb je een zorgindicatie nodig. De indicatie wordt sinds 2015 uitsluitend via de gemeente verstrekt (WMO Loket). Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het WMO-loket. Sociale wijkteams Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies…

Lees meer

Wat is de Huishoudelijke Hulp Toelage?

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een toelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of minder huishoudelijke hulp krijgen vanuit de WMO kunnen voor een geringe eigen bijdrage professionele hulp inkopen. Een deel van deze kosten wordt door de gemeente betaald en je betaalt een eigen bijdrage. Voor…

Lees meer

Wie betaalt de thuiszorg?

Wie betaalt de thuiszorg en onder welke regelingen valt dit? Hieronder zetten wij dit uiteen. Gemeente Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet. Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit…

Lees meer

Mag de thuiszorg eisen dat er mantelzorg is?

De thuiszorg kan geen mantelzorg eisen van familie of vrienden. De mantelzorger zelf bepaalt of hij/zij hulp biedt of niet. Bij een indicatiestelling wordt wel bekeken of er een mantelzorger is en op welke manier deze kan bijdragen aan de zorg. Dit wordt samen met de cliënt en de mantelzorger in het keukentafelgesprek besproken. Herindicatie…

Lees meer

Wat staat er in het zorgdossier?

In het zorgdossier van Vitaal Thuiszorg staan diverse gegevens die onze medewerkers nodig hebben om de zorg juist en professioneel te kunnen verlenen. Uw persoonsgegevens Allereerst staan uw persoonsgegevens in het dossier. Op de juistheid van de gegevens wordt samen met u een controle gedaan. Vervolgens wordt er samen met u bepaald welke zorg nodig…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg