Kennisbank

Kennisbank

Technologie in de thuiszorg

Slimme zorg thuis kan een uitkomst bieden voor de alsmaar toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktproblematiek. Bij het innoveren met slimme zorg thuis – denkt u aan telemonitoring bij patiënten met hartfalen of COPD – is het van belang om kleinschalig te beginnen, met een enthousiast team dat doelgericht werkt aan een oplossing voor het ervaren…

Lees meer

Wat is onvrijwillige zorg?

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. De nieuwe wet beoogt een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg. Maar wat is onvrijwillige zorg nu eigenlijk? En wat betekent dit in de dagelijkse zorgpraktijk? In dit artikel probeert Vitaal Thuiszorg antwoorden te geven op deze vragen. Over onvrijwillige zorg…

Lees meer

(Ont)regel de langdurige zorg

Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties in de zorgsector. Medewerkers, zoals bij Vitaal Thuiszorg, besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ wordt er samengewerkt aan minder…

Lees meer

Het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp

Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning voor in huis nodig? Er zijn diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Bij Vitaal Thuiszorg kunt u terecht voor thuiszorg en huishoudelijke hulp. Maar wat is nu het verschil? Thuiszorg Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt…

Lees meer

Wie komen er in aanmerking voor thuiszorg?

Thuiszorg is zorg, verpleging of huishoudelijke hulp aan huis. Het doel van thuiszorg is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking komen in aanmerking voor deze thuiszorg. Denk ook aan mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of…

Lees meer

Wat betekent Wmo?

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Voor wie? De Wmo…

Lees meer

Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Er bestaan echter wel verschillende vergoedingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Hieronder geeft Vitaal Thuiszorg kort aan welke vergoedingen er zijn en waar u deze kunt aanvragen. Aanvullende zorgverzekering De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers….

Lees meer

Hoe vraag ik (thuis)zorg aan?

Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Daarom leggen we het in dit artikel voor u uit. Bij het aanvragen van (thuis)zorg, zijn er drie mogelijke manieren: Wijkverpleging Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging…

Lees meer

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor uw partner, kind, familielid of vriend? Als mantelzorger geeft u deze zorg vanzelfsprekend; omdat het zo hoort. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Tegelijkertijd kan de zorg voor een naaste zwaar zijn. Veel mantelzorgers combineren de zorgtaak met andere activiteiten of verplichtingen. Dit begrijpen wij bij Vitaal Thuiszorg als geen…

Lees meer

Recht op thuiszorg

Kom ik aanmerking voor thuiszorg? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Daarom leggen wij graag uit wanneer u recht heeft op thuiszorg. Thuiszorg in de vorm van hulp in het huishouden valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Wanneer komt u in aanmerking? In…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg