(Ont)regel de langdurige zorg

(Ont)regel de langdurige zorg

Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties in de zorgsector. Medewerkers, zoals bij Vitaal Thuiszorg, besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ wordt er samengewerkt aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg.

Regeldruk terugdringen

Het afgelopen jaar zijn in het kader van het programma (Ont)regel de zorg al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen. Denk hierbij onder meer aan schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Daarvoor zette het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Ontregelbus in.

Doelstelling programma

Het uiteindelijke doel van dit programma: Minder regels. Voldoende collega’s. Meer tijd en aandacht voor patiënt, cliënt of bewoner. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u aanvullende vragen over de lopende campagne(s)? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.