Mag de thuiszorg eisen dat er mantelzorg is?

Mag de thuiszorg eisen dat er mantelzorg is?

De thuiszorg kan geen mantelzorg eisen van familie of vrienden. De mantelzorger zelf bepaalt of hij/zij hulp biedt of niet. Bij een indicatiestelling wordt wel bekeken of er een mantelzorger is en op welke manier deze kan bijdragen aan de zorg. Dit wordt samen met de cliënt en de mantelzorger in het keukentafelgesprek besproken.

Herindicatie aanvragen

Als de zorgvraag groter wordt en er onvoldoende zorg geleverd kan worden, kunt u een herindicatie aanvragen bij de wijkverpleegkundige. Sinds 1 januari 2015 wordt de meeste verpleging en verzorging thuis geleverd door de wijkverpleging. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer verzorging nodig is bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), is de gemeente (WMO) daarvoor verantwoordelijk.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.