Hoe vraag ik (thuis)zorg aan?

Hoe vraag ik (thuis)zorg aan?

Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Daarom leggen we het in dit artikel voor u uit. Bij het aanvragen van (thuis)zorg, zijn er drie mogelijke manieren:

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Wilt u uw verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) voor wijkverpleging aanvragen. De wijkverpleegkundige van Vitaal Thuiszorg kan beoordelen of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlz-indicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn.

WMO

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het betreft dan begeleiding of huishoudelijke hulp. Vitaal Thuiszorg kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Zij staan je graag te woord via 0316-220073  of info@vitaalthuiszorg.nl.