Kennisbank

Kennisbank

Belangrijke hygiënemaatregelen binnen de thuiszorg

De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat op één. Bij het uitvoeren van ons werk, volgen we de richtlijnen  en maatregelen vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk hieronder de belangrijke hygiënemaatregelen die we bij Vitaal Thuiszorg hanteren. Belangrijke maatregelen Was uw handen regelmatig met water en zeep….

Lees meer

Versoepeling herregistratie-eisen in het Kwaliteitsregister V&V

Sinds eind maart gelden er aangepaste herregistratie-eisen voor het Kwaliteitsregister V&V. De impact van de coronacrisis op verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen maanden steeds duidelijker geworden. Zo ook bij Vitaal Thuiszorg. Versoepeling Om verpleegkundigen en verzorgenden nu niet onnodig te belasten met herregistratieverplichtingen, is een coulanceregeling opgesteld; hierin worden de herregistratie-eisen tijdelijk verder versoepeld….

Lees meer

Extra hygiënemaatregelen voor medewerkers in de thuiszorg

Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk tijdens deze coronacrisis. Ook blijft de maatregel van kracht om géén handen te schudden, maar te groeten met een glimlach. Bekijk hieronder alle (hygiëne)maatregelen. Start en eindig ieder cliëntbezoek met het wassen van uw handen. Bij voorkeur in het zicht van de…

Lees meer

Bellen als alternatief voor de normale (thuis)zorg

Als cliënten de (thuis)zorg hebben afgezegd wegens (angst voor) besmetting, dan plannen wij bij Vitaal Thuiszorg (in overleg met de cliënt) dagelijkse belmomenten in. Persoonlijk belletje Het verzoek aan onze medewerkers is om de cliënt dagelijks even te bellen met de vraag of het allemaal goed gaat. Onze medewerkers houden een logboekje per cliënt bij…

Lees meer

Tips om goed voor uzelf te zorgen tijdens de coronacrisis

We maken op dit moment een onzekere tijd door en veel mensen ervaren stress door alle berichten waarmee we geconfronteerd worden. Sommigen zijn bang voor hun eigen gezondheid of die van hun naasten, anderen zien misschien cliënten ziek worden en zelfs overlijden, en voelen zich machteloos. Bedenk dat stress een normaal verschijnsel is nu u…

Lees meer

Veiligheidsmaatregelen voor medewerkers in de thuiszorg

Wij zijn in de greep van het coronavirus en dit merken we ook op de werkvloer. Daarom zijn onderstaande veiligheidsmaatregelen voor onze medewerkers van kracht: De medewerker houdt 1,5 meter afstand van de cliënt (behalve bij persoonlijke verzorging/verpleging); Mantelzorgers mogen niet in de woning blijven tijdens het huisbezoek van de medewerker (als er toch iemand…

Lees meer

Wat is het verschil tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg?

Vaak krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg de vraag wat nu precies het verschil is tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. Voor uw gemak leggen we het in onderstaand artikel uit. Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen, maar in de meeste gevallen komt het er op neer…

Lees meer

Hoe krijg ik verpleging en verzorging in huis?

U heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, opstaan, uit bed komen en/of eten. Of u heeft hulp nodig bij de verzorging van een wond na een operatie, infuuszorg of injecteren. We praten hier over wijkverpleging. Hoe krijgt u dit thuis geregeld? Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt…

Lees meer

Wanneer mag ik mijzelf mantelzorger noemen?

Volgens de wet bent u een mantelzorger als u hulp biedt aan iemand. In dit geval betreft het dan niet dat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u in dit geval een sociale relatie met die persoon heeft. Denkt u hierbij aan een familielid, vriend of buurvrouw. Ondersteuning bij mantelzorg Mantelzorg is meestal langdurig…

Lees meer

Thuiszorg wordt complexer

De thuiszorg wordt steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan onder ander de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in…

Lees meer