Kennisbank

Kennisbank

Betaal ik een eigen bijdrage voor huishoudelijke zorg?

Als u 18 jaar of ouder bent, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo 2015. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen…

Lees meer

Wat is het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Doel ervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van…

Lees meer

Wat is ongecontracteerde zorg?

Ongecontracteerde zorg is zorg die geleverd wordt zonder dat de organisatie een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft. Om een overeenkomst met een zorgverzekeraar te krijgen moet de zorgaanbieder voldoen aan vele voorschriften op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ook dient de zorgaanbieder met regelmaat verantwoording af te leggen aan ze zorgverzekeraar over de wijze…

Lees meer

Huishoudelijke hulp aanvragen

Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die ondersteunt bij het opruimen of de afwas doen? Vitaal Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit…

Lees meer

Welke zorg biedt een verzorgende en verpleegkundige?

Vitaal Thuiszorg heeft zowel verzorgenden als verpleegkundigen in dienst; de wijkverpleging. Wat doen zij nu precies? Verzorgende De verzorgende van de wijkverpleging biedt de dagelijkse persoonsgerichte zorg (lichamelijke verzorging als wassen, huidverzorging, haarverzorging, mondverzorging en dergelijke), hulp bij het aankleden en het aanbrengen van lichaam ondersteunende hulpmiddelen (denk aan een prothese, steunkousen, hulp bij beweging,…

Lees meer

Wat is mantelzorg?

De officiële definitie van mantelzorg, zoals die in de WMO gebruikt wordt en ook door Vitaal Thuiszorg gevolgd wordt, is: ‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp…

Lees meer

Eigen bijdrage berekenen (CAK)

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet u of uw client welke eigen bijdrage hij of zij kan…

Lees meer

Recht op thuiszorg

Als ik recht heb op thuiszorg; hoe kan ik dat dan aanvragen? Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Om hier antwoord op te geven, verdelen wij de thuiszorg in de volgende drie categorieën: hulp in het huishouden, hulp in de vorm van verpleging of verzorging of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)….

Lees meer

Wat houdt thuiszorg in?

Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Er zijn in onze ogen verschillende soorten thuiszorg, namelijk verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven en huishoudelijke hulp. Hieronder staat alles uiteengezet. Soorten thuiszorg Zo kunt u bij verzorging en verpleging denken aan het hulp bij het douchen, assistentie bij het opstaan uit bed…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg