Kennisbank

Kennisbank

Eigen bijdrage berekenen (CAK)

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet u of uw client welke eigen bijdrage hij of zij kan…

Lees meer

Recht op thuiszorg

Als ik recht heb op thuiszorg; hoe kan ik dat dan aanvragen? Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Om hier antwoord op te geven, verdelen wij de thuiszorg in de volgende drie categorieën: hulp in het huishouden, hulp in de vorm van verpleging of verzorging of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)….

Lees meer

Wat houdt thuiszorg in?

Thuiszorg is zorg die bij u thuis wordt gegeven. Er zijn in onze ogen verschillende soorten thuiszorg, namelijk verzorging en verpleging, begeleiding in het dagelijks leven en huishoudelijke hulp. Hieronder staat alles uiteengezet. Soorten thuiszorg Zo kunt u bij verzorging en verpleging denken aan het hulp bij het douchen, assistentie bij het opstaan uit bed…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg