Kennisbank

Kennisbank

Wie komen er in aanmerking voor thuiszorg?

Thuiszorg is zorg, verpleging of huishoudelijke hulp aan huis. Het doel van thuiszorg is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking komen in aanmerking voor deze thuiszorg. Denk ook aan mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of…

Lees meer

Wat betekent Wmo?

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Voor wie? De Wmo…

Lees meer

Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Er bestaan echter wel verschillende vergoedingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Hieronder geeft Vitaal Thuiszorg kort aan welke vergoedingen er zijn en waar u deze kunt aanvragen. Aanvullende zorgverzekering De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers….

Lees meer

Hoe vraag ik (thuis)zorg aan?

Deze vraag krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg vaak. Daarom leggen we het in dit artikel voor u uit. Bij het aanvragen van (thuis)zorg, zijn er drie mogelijke manieren: Wijkverpleging Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging…

Lees meer

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor uw partner, kind, familielid of vriend? Als mantelzorger geeft u deze zorg vanzelfsprekend; omdat het zo hoort. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Tegelijkertijd kan de zorg voor een naaste zwaar zijn. Veel mantelzorgers combineren de zorgtaak met andere activiteiten of verplichtingen. Dit begrijpen wij bij Vitaal Thuiszorg als geen…

Lees meer

Recht op thuiszorg

Kom ik aanmerking voor thuiszorg? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Daarom leggen wij graag uit wanneer u recht heeft op thuiszorg. Thuiszorg in de vorm van hulp in het huishouden valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Wanneer komt u in aanmerking? In…

Lees meer

Kwaliteitszorg bij Vitaal Thuiszorg

Wij streven bij Vitaal Thuiszorg naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Bij Vitaal Thuiszorg werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg…

Lees meer

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

De kosten van thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg. Bij de langdurige zorg en…

Lees meer

Administratieve lasten in de thuiszorg

Het onderwerp “minder administratieve lasten” blijft ook in de thuiszorg actueel en in ontwikkeling. Zo is het niet meer nodig om voor elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening te vragen en hoeven niet alle minuten meer exact geregistreerd te worden. Maatwerk blijft achter In de loop der jaren zijn er steeds meer regels…

Lees meer

Verpleging nodig?

Misschien heb je verpleegkundige zorg nodig. Je hebt wellicht een wond die moet worden verzorgd, of een stoma waar je hulp bij nodig hebt. Maar je kunt ook hulp nodig hebben bij de medicijnen of het infuus dat je hebt. In al die situaties kun je rekenen op de kwaliteit die het wijkteam van Vitaal…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg