Eigen bijdrage

Kennisbank

Wat is de Huishoudelijke Hulp Toelage?

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een toelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of minder huishoudelijke hulp krijgen vanuit de WMO kunnen voor een geringe eigen bijdrage professionele hulp inkopen. Een deel van deze kosten wordt door de gemeente betaald en je betaalt een eigen bijdrage. Voor…

Lees meer

Wie betaalt de thuiszorg?

Wie betaalt de thuiszorg en onder welke regelingen valt dit? Hieronder zetten wij dit uiteen. Gemeente Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet. Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit…

Lees meer

Betaal ik een eigen bijdrage voor huishoudelijke zorg?

Als u 18 jaar of ouder bent, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo 2015. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen…

Lees meer

Eigen bijdrage berekenen (CAK)

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz. Klanten voorlichten over de eigen bijdrage is een belangrijke taak van de keten. Via de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig een proefberekening maken voor de klant. Zo weet u of uw client welke eigen bijdrage hij of zij kan…

Lees meer