Algemeen

Kennisbank

Wie betaalt de thuiszorg?

Wie betaalt de thuiszorg en onder welke regelingen valt dit? Hieronder zetten wij dit uiteen. Gemeente Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet. Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit…

Lees meer

Mag de thuiszorg eisen dat er mantelzorg is?

De thuiszorg kan geen mantelzorg eisen van familie of vrienden. De mantelzorger zelf bepaalt of hij/zij hulp biedt of niet. Bij een indicatiestelling wordt wel bekeken of er een mantelzorger is en op welke manier deze kan bijdragen aan de zorg. Dit wordt samen met de cliënt en de mantelzorger in het keukentafelgesprek besproken. Herindicatie…

Lees meer

Wat staat er in het zorgdossier?

In het zorgdossier van Vitaal Thuiszorg staan diverse gegevens die onze medewerkers nodig hebben om de zorg juist en professioneel te kunnen verlenen. Uw persoonsgegevens Allereerst staan uw persoonsgegevens in het dossier. Op de juistheid van de gegevens wordt samen met u een controle gedaan. Vervolgens wordt er samen met u bepaald welke zorg nodig…

Lees meer

5-minutenregistratie in de thuiszorg

Het is volop in het nieuws: de registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden moet worden beperkt. De minister heeft aangekondigd dat de 5-minutenregistratie afgeschaft gaat worden. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Verplichte registratie In de thuiszorg wordt het grootste deel van de zorg (de wijkverpleging) betaald door uw zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraar wil graag weten welke…

Lees meer

Resultaatfinanciering binnen WMO

Sinds de invoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 hebben gemeenten in Nederland de vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de zorgtaken in hun gemeenten. Het gaat hierbij om jeugdzorg, begeleiding en huishoudelijke zorg. Beleid verschilt per gemeente Gemeenten zijn hier ieder op hun eigen manier mee omgegaan: sommigen zijn regionaal…

Lees meer

Wat is het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Doel ervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van…

Lees meer

Wat is ongecontracteerde zorg?

Ongecontracteerde zorg is zorg die geleverd wordt zonder dat de organisatie een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft. Om een overeenkomst met een zorgverzekeraar te krijgen moet de zorgaanbieder voldoen aan vele voorschriften op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ook dient de zorgaanbieder met regelmaat verantwoording af te leggen aan ze zorgverzekeraar over de wijze…

Lees meer

Huishoudelijke hulp aanvragen

Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die ondersteunt bij het opruimen of de afwas doen? Vitaal Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit…

Lees meer

Welke zorg biedt een verzorgende en verpleegkundige?

Vitaal Thuiszorg heeft zowel verzorgenden als verpleegkundigen in dienst; de wijkverpleging. Wat doen zij nu precies? Verzorgende De verzorgende van de wijkverpleging biedt de dagelijkse persoonsgerichte zorg (lichamelijke verzorging als wassen, huidverzorging, haarverzorging, mondverzorging en dergelijke), hulp bij het aankleden en het aanbrengen van lichaam ondersteunende hulpmiddelen (denk aan een prothese, steunkousen, hulp bij beweging,…

Lees meer

Wat is mantelzorg?

De officiële definitie van mantelzorg, zoals die in de WMO gebruikt wordt en ook door Vitaal Thuiszorg gevolgd wordt, is: ‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg