Algemeen

Kennisbank

Belangrijke hygiënemaatregelen binnen de thuiszorg

De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat op één. Bij het uitvoeren van ons werk, volgen we de richtlijnen  en maatregelen vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk hieronder de belangrijke hygiënemaatregelen die we bij Vitaal Thuiszorg hanteren. Belangrijke maatregelen Was uw handen regelmatig met water en zeep….

Lees meer

Versoepeling herregistratie-eisen in het Kwaliteitsregister V&V

Sinds eind maart gelden er aangepaste herregistratie-eisen voor het Kwaliteitsregister V&V. De impact van de coronacrisis op verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen maanden steeds duidelijker geworden. Zo ook bij Vitaal Thuiszorg. Versoepeling Om verpleegkundigen en verzorgenden nu niet onnodig te belasten met herregistratieverplichtingen, is een coulanceregeling opgesteld; hierin worden de herregistratie-eisen tijdelijk verder versoepeld….

Lees meer

Wat is het verschil tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg?

Vaak krijgen wij bij Vitaal Thuiszorg de vraag wat nu precies het verschil is tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. Voor uw gemak leggen we het in onderstaand artikel uit. Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen, maar in de meeste gevallen komt het er op neer…

Lees meer

Hoe krijg ik verpleging en verzorging in huis?

U heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, opstaan, uit bed komen en/of eten. Of u heeft hulp nodig bij de verzorging van een wond na een operatie, infuuszorg of injecteren. We praten hier over wijkverpleging. Hoe krijgt u dit thuis geregeld? Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt…

Lees meer

Wanneer mag ik mijzelf mantelzorger noemen?

Volgens de wet bent u een mantelzorger als u hulp biedt aan iemand. In dit geval betreft het dan niet dat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u in dit geval een sociale relatie met die persoon heeft. Denkt u hierbij aan een familielid, vriend of buurvrouw. Ondersteuning bij mantelzorg Mantelzorg is meestal langdurig…

Lees meer

Thuiszorg wordt complexer

De thuiszorg wordt steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan onder ander de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in…

Lees meer

Technologie in de thuiszorg

Slimme zorg thuis kan een uitkomst bieden voor de alsmaar toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktproblematiek. Bij het innoveren met slimme zorg thuis – denkt u aan telemonitoring bij patiënten met hartfalen of COPD – is het van belang om kleinschalig te beginnen, met een enthousiast team dat doelgericht werkt aan een oplossing voor het ervaren…

Lees meer

Wat is onvrijwillige zorg?

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. De nieuwe wet beoogt een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg. Maar wat is onvrijwillige zorg nu eigenlijk? En wat betekent dit in de dagelijkse zorgpraktijk? In dit artikel probeert Vitaal Thuiszorg antwoorden te geven op deze vragen. Over onvrijwillige zorg…

Lees meer

(Ont)regel de langdurige zorg

Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties in de zorgsector. Medewerkers, zoals bij Vitaal Thuiszorg, besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ wordt er samengewerkt aan minder…

Lees meer

Het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp

Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning voor in huis nodig? Er zijn diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Bij Vitaal Thuiszorg kunt u terecht voor thuiszorg en huishoudelijke hulp. Maar wat is nu het verschil? Thuiszorg Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt…

Lees meer

Vitaal Thuiszorg