Duurzaamheid

 • A A A
 • Vitaal Thuiszorg is zich bewust van de noodzaak om “groen” en duurzaam na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie en vraagt een “nieuwe” en “groene” manier van denken en handelen. Duurzaamheid binnen de thuiszorg is te verdelen in een aantal onderdelen:

  Duurzaamheid in middelen:

  Vitaal Thuiszorg maakt gebruik van 2 kantoren, waarbij wij de doelstelling hebben om in 2030 klimaatneutraal (circulair) kunnen werken. Om hier naartoe te werken nemen we deel aan de kennissessies van MVO Netwerk Zorg. Afval wordt gescheiden, verlichting is automatisch geregeld door middel van bewegingssensoren, inktcartridges worden apart ingezameld en er is overleg over het plaatsen van zonnepanelen. De thermostaat heeft een timer en iedere werkplek een eigen thermostaat (geen onnodige verwarming) en er worden nooit plastic bekers gebruikt.

  Vitaal Thuiszorg werkt zoveel mogelijk digitaal en probeert waar mogelijk papier te sparen, als er wordt geprint is dit dubbelzijdig en kantoorartikelen worden zoveel als mogelijk hergebruikt. Post wordt zoveel als mogelijk alleen digitaal verstuurd (daar waar mogelijk) en brieven worden dubbelzijdig geprint.

  Duurzaam personeelsbeleid:

  Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De nieuwe term is ook wel ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met aandacht voor diverse doelgroepen.

  1. Vitaal Thuiszorg investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, dit is belangrijk voor hun loopbaan, motivatie en geluk. Zo leiden wij actief (intern) op en is er de mogelijkheid om door te groeien naar anders functies binnen de organisatie. Hiervoor is een samenwerking met Rijn IJssel en het Graafschapscollege.
  2. Vitaal Thuiszorg voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers en wil hiermee in kunnen spelen op wensen en behoeften van de medewerkers.
  3. Jaarlijks zijn er ontwikkelingsgesprekken waar stil wordt gestaan bij opleidingsbehoefte, werk-privé balans en preventie.
  4. Er is een preventie medewerker in dienst en er zijn mogelijkheden voor een periodieke gezondheidsevaluatie, cursussen en hulpmiddelen om klachten te voorkomen.
  5. Er kan gebruikt gemaakt worden van bedrijfsfitness en een speciale collectiviteitskorting zorgverzekeringen, waarbij extra aandacht is voor preventie door middel van de module “preventie”.
  6. Er zijn flexibele werktijden mogelijk waardoor de werk-privé balans vergroot wordt.
  7. Vitaal Thuiszorg heeft ervaring met succesvolle trajecten rondom de instroom van collega’s met een uitkeringsachtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Duurzaam vervoer:

  Vitaal Thuiszorg stimuleert het gebruik van de fiets en houdt hier rekening mee bij het inplannen van de medewerker. De afstand medewerker – cliënt is niet meer dan 10 kilometer en er wordt er een fietsvergoeding betaald, waardoor fietsen gestimuleerd wordt. Om het fietsen extra aantrekkelijk te maken kunnen onze medewerkers vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan een voordelig fietsplan.

  In 2020 wordt een pilot gestart met het rijden op elektrische auto’s voor onze zorgverleners, de pilot zal met name aandacht hebben voor de actieradius van de compactere auto’s die gebruikt worden in de thuiszorg.

  Actieplan 2019-2024:

  • Vervangen verlichting (led) (voor 01-01-2022)
  • Plaatsen zonnepanelen (voor 01-01-2022)
  • Fietsplan (voor 01-01-2020)
  • Milieuvriendelijk papier (voor 01-01-2021)
  • Verdere digitalisering (doorlopend)
  • Fairtrade producten kantoren (voor 01-01-2021)
  • Installeren warmtepomp (voor 01-01-2025) Ofwel een geschikt alternatief

  Innovatie:

  • Vitaal Thuiszorg neemt deel aan het Regionaal Actie Aanpakken Tekorten (RAAT), een initiatief van de werkgeversverenigingen om gezamenlijk op te trekken als het gaat om scholing. Eén van de initiatieven waar Vitaal Thuiszorg enthousiast aan mee doet is #ikweetraat. Hierbij wordt medewerkers hun mening gevraagd hoe zij denken het werken in de zorg aantrekkelijk te maken, collega’s te werven én te behouden. https://www.vitaalthuiszorg.nl/nieuws/upload-jouw-idee-voor-meer-werkplezier-op-ikweetraat-nl/
  • Vitaal Thuiszorg is de eerste organisatie in Nederland die meedoet aan het project Ontregel de zorg. Hiervoor worden ook medewerkers gevraagd mee te denken in de ontwikkelingen van het beperken van administratieve lasten. #Ontregelbus Het ontlasten van zorgverleners staat centraal bij Vitaal Thuiszorg om het werkgeluk te bevorderen. https://www.vitaalthuiszorg.nl/nieuws/de-ontregelbus-tijd-en-ruimte-voor-goede-zorg/
  • Vitaal Thuiszorg neemt deel aan de kennissessies van MVO netwerk zorg om toe te werken naar een duurzame werkomgeving.
  • Vitaal Thuiszorg heeft een zeer laag ziekteverzuim door aandacht te schenken aan preventie, werkgeluk en begeleiding tijdens ziekte.
  • Via de collectieve zorgverzekeraar kunnen álle medewerkers deelnemen met “Het huis van werkvermogen”, “Sterk in je werk” en aan andere (gratis) modules gericht op preventie en vitaliteit.
  • Vitaal thuiszorg is partner in het project Nieuwkomers in de zorg; Achterhoekse partners in Perspectief op Werk hebben de handen ineen geslagen voor de zorgsector. Zij zien hier volop baankansen voor Achterhoekers met een migratie-achtergrond. Samen starten de samenwerkende partijen daarom met ‘Nieuwkomers in de zorg’, een innovatief scholingstraject dat stapsgewijs toewerkt naar een zorgdiploma en dienstverband. Lees verder op de site.